torsdag 7 mars 2019

Sagt om Micaela - Melita Tulikoura

Melita, det finns väl inte många finlandssvenskar som inte vet vem Melita är? Du kanske kommer ihåg henne från de otaliga samtalsprogram hon gjorde för det som tidigare hette FST.

Under senare år kom jag att jobba med Melita på också andra sätt. Under min tid som chefredaktör för Borgåbladet (senare Östnyland) samarbetade vi kring många också svenska frågor, vi engagerade oss i frågan om Borgå sjukhus och vi försökte driva genom ett medborgarinitiativ för värdig vård av äldre.


"Jag har känt Micaela Röman sedan 90-talet då vi båda jobbade med samhällsfrågor på svenska YLE.

Redan då såg jag en målmedveten, ansvarsfull, men framför allt varm ung journalist, som oförtrutet jobbade för de frågor hon trodde på.

Samma glöd noterade jag under hennes tid som chefredaktör för Borgåbladet.

Micaela är orädd och har hjärtat och huvudet på rätt plats. Det är sådana personer vi behöver i vår politiska ledning. Ekonomi i all ära, men aldrig på bekostnad av människan."

Melita Tulikoura, samtalsterapeut, symbolterapeut, journalist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar