tisdag 12 mars 2019

Sagt om Micaela - Frida Nylund

I dagens utgåva av Sagt om Micaela, precis som rubriken säger: Frida Nylund.

Första gången jag på riktigt träffade Frida, det var under en diskussion, panel, som ordnades på Grand i Borgå. Jag deltog i rollen som dåvarande chefredaktör för den lokala tidningen, Östnyland.

Mötet med Frida var ett av de här ögonblicken då man, trots att man alldeles nyss träffats, känner att det känns som om man alltid, alltid har känt människan i fråga. Det kallas att synka.

Och visst synkade vi! Frida är en av de bärande orsakerna till att jag i dag jobbar för Marthaförbundet och Marttaliitto. Frida fungerade som verksamhetsledare på Förbundet då jag började och jag upplevde och upplever än i dag att Frida delar de värderingar jag skattar högt. Är tvungen att skriva "upplevde" i och med att Frida, denna före detta Borgåtippa, sedermera har avslutat sitt jobb för Marthaförbundet och flyttat upp till min tidigare hemstad Vasa.

Men, det är det som är gott med vänskap. Vänskap står ut med ett avstånd på några hundra kilometer.


Jag är väldigt glad och tacksam över att Frida tog sig tiden att skriva följande ord:

"Jag minns då jag första gången träffade Micaela. Det var genom TV-rutan och redan då fascinerades jag av hennes lugna röst och sakkunskap då hon intervjuade mina tonårsidoler. Aldrig rädd att fråga, alltid beredd att lyssna. Med en närvaro som kändes till och med genom TV-rutan.

Jag är glad att jag har fått lära känna Micaela. Som programledare, chefredaktör, moderator, föreningsaktivist, författare, kollega. Som människa. Micaela utstrålar omsorg och kunskap, rättvisa och öppenhet, erfarenhet och engagemang. Hon omfattar enkelt stora helheter utan att förbise detaljerna och har lätt för att uttrycka sig i ord, text och bild. På båda inhemska språken. Molempi parempi varje dag.

Micaela är inte rädd för att gå från ord till handling. Med stor omsorg om medmänniskan samt med mod och sakkunskap tar hon sig an nya utmaningar. Det råder ingen tvekan om att Micaelas plats är i riksdagen: vårt samhälle behöver beslutsfattare som hon. Beslutsfattare som fattar beslut med människan i fokus och ett hållbart samhälle som mål. Beslutsfattare med omsorg som rättesnöre. Som vågar se de stora helheterna utan att glömma de viktiga detaljerna.

Vi behöver beslutsfattare som aldrig är rädda att fråga, men alltid beredda att lyssna.

Därför vill jag se Micaela Röman i riksdagen."

Frida Nylund, servicechef, tid. kollega och (fd) östnylänning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar