tisdag 12 mars 2019

Sagt om Micaela - Frida Nylund

I dagens utgåva av Sagt om Micaela, precis som rubriken säger: Frida Nylund.

Första gången jag på riktigt träffade Frida, det var under en diskussion, panel, som ordnades på Grand i Borgå. Jag deltog i rollen som dåvarande chefredaktör för den lokala tidningen, Östnyland.

Mötet med Frida var ett av de här ögonblicken då man, trots att man alldeles nyss träffats, känner att det känns som om man alltid, alltid har känt människan i fråga. Det kallas att synka.

Och visst synkade vi! Frida är en av de bärande orsakerna till att jag i dag jobbar för Marthaförbundet och Marttaliitto. Frida fungerade som verksamhetsledare på Förbundet då jag började och jag upplevde och upplever än i dag att Frida delar de värderingar jag skattar högt. Är tvungen att skriva "upplevde" i och med att Frida, denna före detta Borgåtippa, sedermera har avslutat sitt jobb för Marthaförbundet och flyttat upp till min tidigare hemstad Vasa.

Men, det är det som är gott med vänskap. Vänskap står ut med ett avstånd på några hundra kilometer.


Jag är väldigt glad och tacksam över att Frida tog sig tiden att skriva följande ord:

"Jag minns då jag första gången träffade Micaela. Det var genom TV-rutan och redan då fascinerades jag av hennes lugna röst och sakkunskap då hon intervjuade mina tonårsidoler. Aldrig rädd att fråga, alltid beredd att lyssna. Med en närvaro som kändes till och med genom TV-rutan.

Jag är glad att jag har fått lära känna Micaela. Som programledare, chefredaktör, moderator, föreningsaktivist, författare, kollega. Som människa. Micaela utstrålar omsorg och kunskap, rättvisa och öppenhet, erfarenhet och engagemang. Hon omfattar enkelt stora helheter utan att förbise detaljerna och har lätt för att uttrycka sig i ord, text och bild. På båda inhemska språken. Molempi parempi varje dag.

Micaela är inte rädd för att gå från ord till handling. Med stor omsorg om medmänniskan samt med mod och sakkunskap tar hon sig an nya utmaningar. Det råder ingen tvekan om att Micaelas plats är i riksdagen: vårt samhälle behöver beslutsfattare som hon. Beslutsfattare som fattar beslut med människan i fokus och ett hållbart samhälle som mål. Beslutsfattare med omsorg som rättesnöre. Som vågar se de stora helheterna utan att glömma de viktiga detaljerna.

Vi behöver beslutsfattare som aldrig är rädda att fråga, men alltid beredda att lyssna.

Därför vill jag se Micaela Röman i riksdagen."

Frida Nylund, servicechef, tid. kollega och (fd) östnylänning

torsdag 7 mars 2019

Sagt om Micaela - Melita Tulikoura

Melita, det finns väl inte många finlandssvenskar som inte vet vem Melita är? Du kanske kommer ihåg henne från de otaliga samtalsprogram hon gjorde för det som tidigare hette FST.

Under senare år kom jag att jobba med Melita på också andra sätt. Under min tid som chefredaktör för Borgåbladet (senare Östnyland) samarbetade vi kring många också svenska frågor, vi engagerade oss i frågan om Borgå sjukhus och vi försökte driva genom ett medborgarinitiativ för värdig vård av äldre.


"Jag har känt Micaela Röman sedan 90-talet då vi båda jobbade med samhällsfrågor på svenska YLE.

Redan då såg jag en målmedveten, ansvarsfull, men framför allt varm ung journalist, som oförtrutet jobbade för de frågor hon trodde på.

Samma glöd noterade jag under hennes tid som chefredaktör för Borgåbladet.

Micaela är orädd och har hjärtat och huvudet på rätt plats. Det är sådana personer vi behöver i vår politiska ledning. Ekonomi i all ära, men aldrig på bekostnad av människan."

Melita Tulikoura, samtalsterapeut, symbolterapeut, journalist

måndag 4 mars 2019

Sagt om Micaela - Tessan Pousar

Finns det något jag alltid beundrat stort och än mer sätter värde på i dagens läge, så är det människor som offentligt vågar säga vem de kommer att rösta på i kommande val.

Jag finner det stort i och med att det på något sätt är så avslöjande, i och med att man berättar vem man kommer att lägga sin enda röst på, så säger man så mycket om sig själv. Om hurudan man är som människa, om hur man ser på världen, om de egna värderingarna.

En som redan inför kommunalvalet 2017 gick ut med att hen kommer att rösta på mig var Tessan Pousar. Tessan, som är en av personerna som genast från början fick mig att känna mig hemma i Sibbo. Ett av de bästa exemplen på allt jag tycker om med att bo i en liten kommun, det här med att man lär känna och blir vän med människor som man stöter på tillräckligt ofta.

I och med att vi helt och hållet saknar det släktbundna nätverket i vår närmiljö, är det viktigt och känns bra att det finns människor som vart efter tiden går blivit vårt eget kompletterande nätverk, människor som skulle sakna oss om vi inte syntes till på en tid. Precis som jag saknar dem om jag inte sett röken av dem på några stunder.

Tessan och jag, vi har först träffats i en av våra lokala butiker. Efter det har vi synts på byn, på gymmet och var vi nu stöter på varandra. Tessan har också en viktig uppgift som erfarenhetsexpert i samarbete med kommunen - en uppgift som är som klippt och skuren för henne!

Ja, tillbaka till det här med att offentligt gå ut med vem man kommer att rösta på. Tessan Pousar var en av de första som meddelade att hon kommer att rösta på mig också i det här valet och det är jag mer än tacksam för!

Det är med sann glädje jag delar med mig Tessans ord:

"Micaela är en finlandssvensk kvinna med stort hjärta. Ett hjärta av guld. Positiv och glad, om hon har en dålig dag så syns det ej.

Hon bryr sig om sina medmänniskor och talar för en hållbar livsstil. Godkänner människa som människa, oberoende varifrån du är.

Efterstom Micaela även är mamma, förstår jag att hon vill att alla barn skall ha en möjlighet till skolning. Kort, gott och kraftigt; Micaela är en hjärtlig människa.

Finland behöver henne i riksdagen.En kvinna som inte ger upp sina åsikter och sin vilja."